Kontakt i lokacija

Ante Starčevića 23 D/I, Zadar

/ 023 24 07 24

091 53 22 312

educa1@zd.t-com.hr

info@educa-mestric.hr

facebook.com/educa.podukastranihjezika


Posjetite nas u našim prostorijama radnim danom od 9 - 12 h i 16,15 - 21,15 h ili po dogovoru.
Loading...